Πλαίσιο κειμένου:         Κινητή Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς 
    Bus - Library of Livadia 
Πλαίσιο κειμένου:    Τα παιδιά  λατρεύουν να είναι μέσα στην Κινητή Βιβλιοθήκη..         The kids love to be in the Bus-Library..
Πλαίσιο κειμένου: Αλλά και ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ … 
Εδώ όπως  ζωγράφισε τον ‘Μεγαλέξανδρο’
ο Ζωγράφος Ασημάκης 


As well ‘THEOFILOS’ (a great Greek painter )
Here is how Zografos Asimakis has drawn him as ‘ Alexander the Great’
Πλαίσιο κειμένου: Διαλέγουν βιβλία  και περιμένουν η υπεύθυνη να τα περάσει στον Η/Υ They choose what they like and they wait for the registration 
Πλαίσιο κειμένου: Έτσι έχουμε χρόνο να τα ξεφυλλίσουμε …                               So we have time to browse our books...
Πλαίσιο κειμένου: Αλλά και να συζητήσουμε με τον οδηγό και την βιβλιοθηκονόμο   And also to discuss a little bit with the driver and the librarian 
Μετά στο σχολείο, τα ταξινομούμε ξεχωριστά από τα δικά μας βιβλία.. Afterwards we classify these books apart from ours at school..
Πλαίσιο κειμένου: Βάζοντας  αριθμούς στο κάθε ένα..                                And we put small papers with numbers on each book .
Τα αγαπημένα μας : « Η βασιλοπούλα που ζητούσε το φεγγάρι» (wav.)     Our favorites  are: “The princess who asked for the moon”