Πλαίσιο κειμένου: Όλοι εδώ και ανυπομονούμε να πάμε μέσα…..     We are all here waiting to go inside...
Πλαίσιο κειμένου:         Όλα είναι όμορφα …..                 Everything is nice….
Πλαίσιο κειμένου:             Παρέα  ή και  μόνοι….                All together or on our own..
Πλαίσιο κειμένου:        Και η βιβλιοθηκονόμος ‘γίνεται’ αρκούδα!!!      The happening  is starting…. And she makes 
Πλαίσιο κειμένου: Και μας ταξιδεύει ώσπου ο Αναστάσιος βρίσκει  us dream until Anastasios finds out another interest..  
αλλού ενδιαφέρον                                                                                
Πλαίσιο κειμένου:      Η πρότυπη παιδική βιβλιοθήκη Ερυθρών..
  The model kids’ library of Erythron..