ΕΝΑ    ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ       ΜΥΘΟ - ΛΟΓΙΑΣ

A  calendar  of  greek  mytho logy

 

 

 

 

Με  Μύθους    από  την  Αρχαία  Ελλάδα.. αλλά  και  με  Λόγια  από  την  νέα  Ελλάδα  και  μάλιστα  δικά  μας!

 

 Ο  Χρόνος  έρχεται  και  φεύγει..  πάντα  τρέχει …  πώς  να  τον  ‘δώσεις’  στα  παιδιά;     Γενάρης  2005  ..  πρώτη  βδομάδα  στο  σχολείο..   συζητήσεις  για το  χρόνο  που έφυγε,  σχέδια  για  αυτόν  που ήρθε …  πώς,  πού,  πότε  θα  τα  υλοποιήσουμε;   θέλουμε ένα  μεγάλο  χαρτί …  όχι,  όχι  η  Μαρία  είπε χρειαζόμαστε  ένα  ημερολόγιο Έτσι  ξεκινήσαμε,  το  θέλαμε  αλλιώτικο  από  τάλλα  που  φέραμε  στη  τάξη  μας,  να  έχει  ζωγραφιές  δικές  μας ..  στον  Η/Υ ..  γιατί  μας  αρέσουν  τα  χρώματα  εκεί.  Στο  πρωινό  τμήμα  τα  παιδιά  είχαν ήδη  ξεκινήσει να  δουλεύουν  για τους  άθλους  του  Ηρακλή…  έτσι  η  επιλογή  του  κεντρικού θέματος  του  ημερολογίου  προέκυψε  αβίαστα:  Μύθοι  από  την  αρχαία  Ελλάδα. Πήγαμε  στην  Βιβλιοθήκη  του  σχολείου  και  ψάξαμε …  βρήκαμε  πολλούς  μύθους  αλλά  διαλέξαμε  12  όσοι  και  οι  μήνες.  Χωριστήκαμε  σε  ομάδες  των  2  και  αρχίσαμε  να  ζωγραφίζουμε  στον  Η/Υ  αυτό που  η  κάθε  ομάδα  είχε  διαλέξει .  Συγχρόνως  συζητούσαμε   τον  αντίστοιχο  μύθο  όλοι  μαζί..  κάποιους  τους  δραματοποιήσαμε  … κάποιους  άλλους – όπως την  Λερναία  Ύδρα-  τους  κάναμε  χειροτεχνία  .. για  κάποιους  άλλους   φέραμε  πρόσθετα  στοιχεία  από το  σπίτι ...  αλλά  για  όλους  συμφωνήσαμε  να  πούμε  λίγα  λόγια..  με  μέτρο!  Με  ρυθμό!..  Διαβάσαμε  κάμποσα  ποιήματα  για  να  ανακαλύψουμε  τον  ρυθμό  και την  ομοιοκαταληξία  του  έμμετρου  στίχου.    Το να  φτιάξουμε  τα   5στιχα ‘ποιήματά  μας’  αποδείχτηκε  μια   σχετικά  εύκολη διαδικασία ..  2-3  φορές  που  κολλήσαμε  μάλλον  ήταν  από  την  γενική  κούραση  της  ημέρας  οπότε    το  αφήσαμε  για την  επομένη  μέρα  όπου  η  ‘έμπνευση’   ήταν  παρούσα  και πάλι.  Εδώ  συμμετείχε  όλη  η  τάξη   και  ήταν  ιδιαίτερα  χαρούμενες  στιγμές  γιατί  μπορούσαν  να  ‘πετάγονται’  και να  λένε  αυτό  που  σκέφτονταν  χωρίς  να  σηκώσουν  ‘χέρι’  και να  περιμένουν  τη  σειρά  τους  όπως  συνήθως  γίνεται στις  συζητήσεις  μας,  αλλά  και γιατί  το  διασκέδαζαν  όταν  οι  στίχοι  τους,   ηχούσαν  αστείοι  ή  παράξενοι.

Η  επόμενη  φάση  ήταν  αυτή  της  ηλεκτρονικής  μεταγραφής  των  στίχων  από  το  χειρόγραφο  που κρατούσα  κατά  την  διάρκεια  της  δημιουργίας  τους  από τα παιδιά  στη  τάξη. Εάν  εξαιρέσω την  συμμετοχή  μας  σε   ένα  ευρωπαϊκό   Project- 3  χρόνια   πριν-  ήταν  η  πρώτη  φορά  που  έδωσα  στα  παιδιά  την  μεταγραφή  ενός  τέτοιου  ‘όγκου’  γραπτού  λόγου  στο  Word.  Με  ενθάρρυνε  να  το κάνω  η νηπιαγωγός  της  πρωινής   βάρδιας  η  Στέλλα  Φραγκιουδάκη  και  αποδείχτηκε  πως  είχε  δίκιο.  Τα  παιδιά  -εδώ  δούλεψαν  μόνο  τα  νήπια-  πάλι  σε  ομάδες  των  2  όπου  ο  ένας  πληκτρολογούσε  και  ο  ‘βοηθός’   του  έδειχνε  δίπλα   το  χειρόγραφο  και  ονόμαζε  ένα  ένα  τα  γράμματα.    Τρία  παιδιά  κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  διαδικασίας  μπόρεσαν  να  διαβάσουν  μικρές μονοσύλλαβες  και  δισύλλαβες   λέξεις  όπως:  και, γη, ένα, μέσα, κάτω,  Θήβα,   κ.α.    και  τα  περισσότερα  συνειδητοποίησαν  2  φωνητικούς  ‘γάμους’ : του ει   και   του  αι.  Πέρα  από  όλα αυτά  εμείς  όλοι  απολαύσαμε  αυτό που  εσείς  τώρα  κρατάτε  στα  χέρια  σας  και  ελπίζουμε   να  το  χαρείτε  το  ίδιο.

 

 

 Τα  παιδιά  που  δούλεψαν  είναι:

Νήπια

 Γερογιάννη  Κατερίνα

Κοντογιάννη  Μαρία

Λύρης  Παντελής

Μπότση  Βασιλική

Σταμέλλου  Έφη

Πετεινάρη  Αγγελική

Προνήπια

 Ανατολίτης  Δημήτρης

Γερογιάννης  Κώστας

Γερογιάννης   Νίκος

Λαουλάκος  Μιχαήλ

Τάφα  Μερσίν

Σταμέλλος  Γιώργος

Οι  Νηπιαγωγοί

 

Στέλλα  Φραγκιουδάκη

Αννα  Καρύδη  Πυρουνάκη

 

Through  Myths  …from  the  ancient  Greece..  but  also  through  ‘Logoy’  speech,    words  from  Greece  of  today  and    of  course  our  own  little  text.

Time…it  comes,  it  goes  away….  It  always  runs….  How  may  we  present  it  to the kids?  January  2005…  First  day  at  school…  lot of  discussions  about the  past  year….  Many  plans  about the  present  year ..  when,  how,  where  we  shall  make  them  come  up?  We  need  a  big  piece   of  paper…  No,  no  Maria  said  we  need  a  big  calendar..  So  we  started.  We  wanted  this  be  different  than  the other  calendars  we  brought  in our  class.  We  wished  its  drawings  to  be  ours  and  on the  application  of  Paint  because  the  colours  are  more  lighter  there.  During  the  morning  session  -we  are  an  all  day  long  school -  the  kids  had  already  started  to  work  on  the  12  feats  of  Hercules.  In  this  way  our  choice  of  the  main  subject  of  our  calendar   came  up  easily:  MYTHS  FROM  ANCIENT  GREECE. We  looked  at  our  school  library  and  we  found  many  myths  but  we  had  to  choose  just  12  as  was  the  months  of  the year.  We  made  groups  of  2  kids  and  we  started  drawing  on the  Computer  what  exactly  each  group  had  chosen.

At the  same time  we  were  discussing  the  matching  myth  all  together.  Some  we  played   them   like  a  drama…  some  others  - like  Lernaean  Hydra -  we  made  a  handicraft..  for  some  others  we  brought  more  info  from home or  from the  internet  …but  of  ALL  we  agreed  to  write  some  words..  in  verse!  With  rhythm…  So  for  that  we  read  enough  poems  for  discovering  the rhythm   and  the rhymes in  them.  To  make the  5  lines  ‘little  poems’  it  was  almost  an  easy  educational  procedure..  only  2  or  3  times  we  ‘stacked’  on this  and  probably  it  was  because  the  kids  were  tired…  so  we  left  it  for  the  next  day  when  the  ‘inspiration’  was  back  again.  The  phase  it  was  a  real  glad  procedure  while  all  the kids  were  participated  in  an ‘un-official’  way:  in  one  hand  the  children  could  say  immediately  what  they  got  in  their  mind  without  waiting  for  a  permission  -as  usual  happens in our  discussions-  and in the  other  hand  they  enjoyed  very  much  when  their  poems  sounded  funny (Thiva),  no  sense ( the  Goddess  Dimitra),  or  wizard (Europe & Zeus).

The  next  phase  it  was  the  typing  on  the  Word of  the  manuscript  I  was  made  during  the  creation  of  their  poems  in  the  class.  With  a  short  exception - in  a  European  project  3  years  ago-  this  it  was  the  first time  I  decided  to  suggest  to  the kids   to  type  by themselves  the  whole  text  on the  Computer.  I  was  a  little  afraid of  the  big  text  but  my  colleague  Stella,  was  supported  me  to  do  it  and  from  the  result  we  saw  that  it  was  a  right  movement.  

The  kids  -  have  been  worked  only  the  old  pupils 5-6  years  old-  again  in  groups  of  2.  One  child  was  typing  and  his  ‘assistant’  pointed   the  text  by  the  keyboard  and  at the  same  time  he  named  one  by  one  the  letters  and  the  spaces.  During this procedure  3  children  managed  to  read   small  monosyllabic  as w ell  dissyllabic  words  like:  and,  earth,  one,  into,  under, Thiva, etc.  And  most  of the  pupils  realized  at  least    2  phonetic ‘marriages’   of  some  greek  diphthongs.  But  far  from  all  of  these  we  all  enjoyed  this  teamwork  you  now  look  at  and  we  hope  you enjoy   it  as  well.

 

The  Pupils   5-6  years  old

Gerogianni  Katerina

Kontogianni  Maria

Lyris  Pantelis

Mpotsi  Basiliki

Stamelloy  Efi

Peteinari  Aggeli

4-5  years  old

Anatolitis  Dimitris

Gerogiannis  Kostas

Gerogiannis  Nikos

Laoulakos  Mihail

Tafa  Mersin

Stamellos  Giorgos

The  teachers

 

Stella  Fragioudaki

Anna  Karidi  Pirounaki