Νηπιαγωγείο  Καπαρελλίου  - Kindergarten  of  Kaparelli

   Ομάδα 3η:  Φύση
    Group 3:  Nature

Σας  παρουσιάζουμε  μερικές  από  τις  ζωγραφιές  που  έκαναν  φέτος  τα  παιδιά  του  σχολείου  μας  στον  Η/Υ.  Here  we  present  some  drawings  our  school  children  have  made  on  the  computer  this  year.

Πασχαλίτσα  -  Cowslip 

Λαγός   -  Rabbit 

Γη  -  Earth

Γη -  Cowslip 

Δέντρα -  Trees   

Ρόδι  -  pomegranate

Ήλιος, πουλί  -  Sun, bird

Καμηλοπάρδαλη  -  Giraffe