1

   Το  Καμπυλοχώρι   -    The Curved  village

Πλαίσιο κειμένου: A  collaboration between  kindergarten  and 1rst Primary of  Kaparelli
Πλαίσιο κειμένου: Συνεργασία Νηπιαγωγείου και Α΄Δημοτικού  Καπαρελλίου