Γραφικά Τεστ για το Νηπιαγωγείο   

Νοητικός τομέας Μαθηματικός τομέας Γραπτός- Προφορικός λόγος

Αυτά τα γραφικά είναι μια εναλλακτική πρόταση στο ερώτημα των Νηπιαγωγών : Πώς να χρησιμοποιήσω τον Η/Υ στην τάξη μου;

Στο Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου δουλεύονται στη τάξη από το 1993 με την παρακάτω μαθησιακή διαδικασία. 

Τα παιδιά αρχίζουν την επαφή τους με τον Η/Υ από την αρχή, ένα μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους. Δουλεύουν ανά 2, για 5-10 λεπτά κάθε μέρα, μαθαίνουν την εφαρμογή του Paint, και προχωρούν ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες και τις δεξιότητές του. Φεβρουάριο ή Μάρτιο, εξαρτάται από την ομάδα , τα παιδιά έχουν όλα κατακτήσει γνώσεις όπως: να επιλέγουν με άνεση τα περισσότερα εργαλεία του Paint, να τα συνδυάζουν για ένα πιο σύνθετο αποτέλεσμα , να γράφουν το όνομά τους και την ημερομηνία, να σώζουν την εργασία τους σε φακέλους, και να εκτυπώνουν.

Τότε προχωράμε στην εφαρμογή των γραφικών τέστ. Υπάρχουν 3 ομάδες.

Η πρώτη απευθύνεται στον νοητικό τομέα προάγοντας την αντιληπτική ικανότητα και τους μηχανισμούς σκέψης.

Η δεύτερη εξοικειώνει τα παιδιά, με βασικές μαθηματικές διαδικασίες όπως χώρος και χρόνος, συγκρίσεις διαφορετικών μεγεθών, ομαδοποιήσεις και ταξινομήσεις, διατάξεις αντικειμένων, πίνακες διπλής εισόδου, αντιστοιχήσεις αντικειμένων και μέσω αυτών εισαγωγή στην έννοια της πληθυκότητας από το 1 έως το 5.

Η τρίτη προετοιμάζει τα παιδιά για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του γραπτού και προφορικού λόγου.

Όλα τα γραφικά έχουν ένα διαβαθμισμένο βαθμό δυσκολίας αλλά δίνουν και μια δυνατότητα ευελιξίας στον/ην νηπιαγωγό να επιλέξει αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο εκπαιδευτικό μοντέλο που εφαρμόζει στην τάξη του.

Συμπληρωματικά στην παραπάνω ‘πρόταση’ μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον Η/Υ για την εβδομαδιαία καταγραφή δανεισμού βιβλίων από την σχολική τους βιβλιοθήκη αφού προηγουμένως έχει δημιουργηθεί η αντίστοιχη βάση στον υπολογιστή. Να στέλνουν και να λαμβάνουν e-mails αναπτύσσοντας συνεργασίες με σχολεία εντός και εκτός Ελλάδας. Να χρησιμοποιούν το Internet ως εποπτικό μέσο στις μαθησιακές τους ενότητες, ως βάση πληροφοριών των projects που αναπτύσσουν, ως μέσο διάδοσης της εργασίας τους και πρόσβασης σε εργασίες άλλων σχολείων. Μπορούν μάθουν να χρησιμοποιούν CDs με ποικίλο περιεχόμενο, από μουσικές συλλογές διαφόρων ειδών, εκπαιδευτικά interactive παιχνίδια με μεγάλη γκάμα θεματικών ενοτήτων, μέχρι και DVDs, ταινίες επιλεγμένες με βάση τα κριτήρια που εξυπηρετούν πάντα τους μαθησιακούς στόχους που εμείς έχουμε θέσει.

  Ο χρόνος στο σχολείο όλοι ξέρουμε πόσο πολύτιμος είναι. Σε εμάς τους εκπαιδευτικούς απομένει η σωστή διαχείρισή του. 

Αννα Καρύδη Πυρουνάκη

Νηπιαγωγός

Καπαρέλλι Θηβών       akp@compulink.gr