ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ   -     KINDERGARTEN OF  KAPARELLI

Η  Τατιάνα  στο  σχολείο μας...
Tatjana  in  our  school