2ος  Εθνικός  Διαγωνισμός  eTwinning

2nd  National eTwinning  Competition

 

 

Ίδρυμα  Ευγενίδη   -   Eugenides  Foundation,  Athens

October  2006

 

 

 

 

 

 

kkkkk

Το  σχολείο  μας  έλαβε  το  1ο  Βραβείο,  για  το  πρόγραμμα  αδελφοποίησης  LE.DI.L.E.O με  νηπιαγωγείο  της  Πορτογαλίας   στην  κατηγορία  της  Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης (5-12 ετών)  από  την ΕΥΥ  του  ΥΠΕΠΘ                                    12-10-2006.

Our  school was  honored  with   the  1rst   Award for  the etwinning action  LE.DI.L.E.O  from  the Greek  NSS  in the  Primary  Level  category.        12-10-2006

Kindergarten  of  Porto  de  Mos -  PT

Kindergarten of  Kaparelli  - GR