Αυτό  είναι ένα  ανοιχτό  πρόγραμμα  αδελφοποίησης  με την  συμμετοχή 52 σχολείων  όλων  των  βαθμίδων  από  όλο τον  κόσμο  ..  Στόχος  του   είναι  οι μαθητές  να  χρησιμοποιήσουν  την  φωνή  τους   περισσότερο  παρά  το  γραπτό  λόγο για την  ανάπτυξη του προγράμματος  και  οι  εκπαιδευτικοί  να  το  υποστηρίξουν με  νέες  πλατφόρμες  και πολυμέσα  στο  Διαδίκτυο.

Υπάρχει  μια  μηνιαία  δραστηριότητα  για  όλους  η  οποία  συντίθεται  σε  μια  ενιαία  μορφή  από  την  συντονίστρια  του  προγράμματος.

                                                                    Where  we are?

 

This is  an  open  eTwinning project   with   schools  involved  all over  the  world as  well  our school..  The   aim  is  pupils  use  their  voices  rather  than  the  written  text  to  develop  the  project  and  the  educators  to  support  it  with  new  Internet  platforms  and  media.

There  is  a  monthly  activity  for  all  schools   and  then  the  coordinator  of  the  project  combines  all the parts  in one.

 

Σεπτέμβριος

September

Ποιοι  είμαστε;

Who  are  we?

 

 

Οκτώβριος

October

 

Οι  μαθητές  τραγούδησαν  και  ζωγράφισαν  τον  εθνικό  ύμνο

Pupils  sang  and  illustrated  the  Greek  national  anthem

 

 

Νοέμβριος

November

 

Φεγγαράκι  μου  λαμπρό…

Twinkle –Twinkle  little  star…

 

Δεκέμβριος

December

 

Τρίγωνα  κάλαντα..

Jingle  Bells

 

Ιανουάριος

January

Πες  το  στην  γλώσσα  σου…    

Say it  in your  language...

 

Φεβρουάριος

February

Μετράμε  και  φτιάχνουμε  από το  1 έως  το  10  με  το  Νηπιαγωγείο  της  Ακρινής  Κοζάνης

We  count  and  make the numbers  from 1 to 10  with  the Kindergarten  of  Akrini ..N. Greece

 

Μάρτιος

March

Οι  ημέρες  της  εβδομάδας

The  days  of the  week

 

Απρίλιος

April

Το ουράνιο  τόξο

The  rainbow

 

Μάϊος

May

‘Αντίο’ ... σε  10  γλώσσες

“Bye” ..  in  10 languages 

 

 Η  αδελφοποίηση  αυτή  συνεχίζεται  για  β’ χρόνο

This e-twinning is keep going for  a  2nd  year

2008-2009

 

Φέτος  δεν  προτείνει  μόνο  η  συντονίστρια  αλλά  κάθε  εταίρος  μπορεί να  βάλει  τις  ιδέες  του  σε  ψηφοφορία  και  συλλογικά  αποφασίζεται   το  θέμα  του  μήνα

The new staff  in this project  this  year  is  that  each  partner make his  own  suggestions about  and  the  rest  people  vote  for  the  task of the month..

 

Οκτώβριος

October

Γνωριζόμαστε με ένα Voki

We know each other through a Voki

 

Νοέμβριος    

November 

Πες το με μια  παροιμία            - ψηφίστηκε  η  ιδέα μας

Say a  proverb                           - our idea  was voted  

 

Δεκέμβριος

December

Ευχές : ειρήνη, αγάπη, χαρά, ελπίδα

Wishes : Peace, Love , Joy, Hope

 

Ιανουάριος

January

Τραγουδάμε: «κάνε νέους φίλους»

We  all  sing: ‘make new friends’

 

Φεβρουάριος

February

Οι  12  μήνες  του χρόνου..            Eva-NO, Kairi-EE, Karin-SU, Anna-GR, αναλαμβάνουμε να τρέξουμε το έργο μετά  την

The 12 months of the year..           αποχώρηση της συντονίστριας, λόγω φόρτου εργασίας στην νέα της θέση στο Πανεπιστήμιο.

 

Μάρτιος

March

Πες όλες τις χώρες των εταίρων σου

Say the countries of all your partner

 

Απρίλιος

April

Οι  9  πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος

The 8+(1) planets of our Solar System

 

Μάιος  

May

2 χρόνια στις ‘Φωνές του Κόσμου’

Happy  birthday to VOTW

 

 

              Οι  Φωνές  του  Κόσμου

 

 Αδελφοποίηση  2007 -  2009   eTwinning

 

              Voices  of the  World

                           2007- 2008