Πλαίσιο κειμένου:     2 από τις 7 σελίδες που υπάρχουν στο Word..
 
  2 from the 7 existing pages in Word.