6. Νέα ευρωπαϊκή σύμπραξη " Η/Υ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση"            (1998 - 2001)

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε

Τίτλος : " Η/Υ στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση"
Στόχος : H εξοικείωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών στις νέες
τεχνολογίες.
Περιεχόμενο 1ου χρόνου : Μια εφημερίδα στο Internet

Περιεχόμενο 2ου χρόνου': Α Neverending story' (1999-2000):

http://www.pe.sch.gr/~akarydi/the_tiger_in_athens/index.htm

http://www.pe.sch.gr/~akarydi/the_tiger_in_the_greek_islands/index.htm

 

Περιεχόμενο 3ου χρόνου: 'Ενα ημερολόγιο ζωγραφικής και ποίησης' (2002)

 

 

 

Grundeshule of Dietenhofen Germany Συντονιστικό http://www.home/t-online.de/home/VS.Dietenhofen
Stjaerskolen Galten  Denmark Εταιρικό http://www.stjaersk.dk/
School2 Trian Craiova Rumania Εταιρικό http://automation.ucv.ro/mircea
Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου Ελλάδα Εταιρικό http://www.rhodes.aegean.gr/gr/Sxoleia/kaparelli/
Ecole Flavignac France Εταιρικό (επίσημος εταίρος από 1-9-99) http://perso.wanadoo.fr/ecole.flavignac.87/
 

mainpage.gif (1727 bytes)