Νηπιαγωγείο ΚαπαρελλίουΟλοήμερο Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου

1.Καπαρέλλι      2.Το σχολείο μας       3.Εμείς

4. Τα προγράμματα μας             5. Το  παρελθόν μας

6. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο Νηπιαγωγείο

7. Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου

8. Γραφικά τέστ για το Νηπιαγωγείο

9. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα - Σωκράτης - Κομένιους 

10. Βιογραφικό                        11.Ανοιχτό  Σχολείο

12.   Πως μαθαίνουμε στο σχολείο  μας

13. Ο συνήγορος του παιδιού

14. Το χρωματιστό Βιβλίο της Ευρώπης

15.Ψηφιακές ζωγραφιές 2003

16. Ολυμπιακοί Αγώνες 2004

17. Ιταλικά στο Νηπιαγωγείο

18. Ημερολόγιο 2005             19.Ημέρα  της  Άνοιξης 2005

20.  LE.DI.L.E.O 2005 -2007

21. Videos    -     e-υλικό

              22.  eTwinning projects  2007 -08                  
                                                                    

 

Επικοινωνία

                        Καλωσόρισμα 

english page 
Creative Commons

                                                                                

Πανελλήνιο  Σχολικό  Δίκτυο