Οδηγός για μια Ευρωπαϊκή σύμπραξη

Ευρωπαϊκά Προγράμματα “ Socrates - Comenius ” Δράση 1.

Τί είναι;

Η δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε εκπαιδευτικό , οπουδήποτε και άν βρίσκεται να δημιουργήσει ή να συμμετάσχει σε μια εκπαιδευτική πολυμερή σύμπραξη με συναδέλφους από διαφορετικά κράτη μέλη.

Ποιούς αφορούν;

Όλους τους Νηπιαγωγούς , Δασκάλους , Καθηγητές .

Ποιά η διάρκειά τους;

Μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 3 χρόνια…Αυτό εξαρτάται από τους στόχους του επιλεχθέντος προγράμματος και την καλή συνεργασία των εταιρικών σχολείων.

Προϋποθέσεις;

Να βρείτε τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά σχολεία - ένα το δικό σας - ……..
Να μιλάτε μια ξένη γλώσσα - στα πολυθέσια το ‘πρόβλημα ‘ λύνεται με τον καθηγητή ξένης γλώσσας , αλλά καλό είναι να μπορείτε να επικοινωνείτε προσωπικά - ………
Να έχετε όρεξη για δουλειά με τα παιδιά και πέραν του σχολικού ωραρίου ……

Εταιρικό ή Συντονιστικό;

Εάν εσείς έχετε βρεί και προτείνει το πρόγραμμα στον Εθνικό Φορέα - ΙΚΥ- είστε και το Συντονιστικό σχολείο , ενώ εάν απλά έχετε αποδεχτεί το πρόγραμμα κάποιων άλλων τότε είστε το εταιρικό.
Συντονιστικό σχολείο σημαίνει : περισσότερη δουλειά , οργάνωση και ευθύνη σε όλα τα επίπεδα αλλά και την ικανοποίηση ότι κάποιοι άλλοι συνάδελφοι αποδέχτηκαν τις ιδέες και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που εσείς προτείνατε.
Εταιρικό σχολείο σημαίνει : να είσαι μέρος μιας ομάδας εκπαιδευτικών όπου όλοι ισότιμα διαμορφώνουν το λόγο και την πράξη.

Ποιά η θεματολογία τους;

Οποιοδήποτε θέμα μπορεί ν’ αναπτυχθεί από κοινού με όλα τα σχολεία είναι εφικτό και αποδεκτό ..
ενδεικτικά θέματα : περιβαλλοντικά ( μια λίμνη , ένας βιότοπος ..) ιστορικά
( τοπικά έθιμα .. ) νέες τεχνολογίες (εφαρμογές , web , Internet …) εικαστικά (τέχνη και σχολείο ..) πολιτιστική κληρονομιά , λογοτεχνική παράδοση …κ.α.

Ποιός τα επιλέγει;

Ο Εθνικός Φορέας το ΙΚΥ ( Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών )

Πώς επιλέγονται;

Το συντονιστικό σχολείο προτείνει το πρόγραμμά του στον εθνικό φορέα ΙΚΥ. Κάθε χώρα εγκρίνει ένα συγκεριμένο αριθμό συμπράξεων αναλογικά με τον πληθυσμό της.
Βασικά κριτήρια για την επιλογή είναι;
Η εξεύρεση εταιρικών σχολείων από το συντονιστικό.
Η ποιότητα του προτεινόμενου προγράμματος.
Η πρωτοτυπία του .

Οικονομικές υποχρεώσεις;

Η Εθνική αρχή , ΙΚΥ, παρέχει ετήσια επιχορήγηση περίπου 600.000δρχ σε κάθε εταιρικό σχολείο και 900.000δρχ σε κάθε συντονιστικό , ποσό που ισοδυναμεί με το 50% του συνολικού κόστους του προγράμματος και προϋπολογίζεται στην αρχική αίτηση του συντονιστικού/εταιρικού σχολείου προς το ΙΚΥ.
Τα χρήματα διαχειρίζονται από τον υπεύθυνο ‘συντονιστή’ κάθε σχολείου κρατώντας αποδείξεις για ποσά μέχρι 10.000δρχ και τιμολόγια για ποσά μεγαλύτερα.
Επιλέξιμες δαπάνες : Όλα όσα βοηθούν και σχετίζονται άμεσα στην ανάπτυξη και την διάδοση του προγράμματος ( οργάνωση , γραφικά , αναλώσιμα , βιντεοσκοπήσεις , βιβλία CD s, fax , Internet , ταξίδια , έξοδα διαμονής εκπεδευτικών για τις διεθνικές συναντήσεις , κα.)
Μή επιλέξιμες δαπάνες : Αγορά εξοπλισμού , έξοδα προσωπικού, μετακινήσεις μαθητών.

Αναζήτηση Εταίρων;

Γίνεται :
Μέσω αιτήσεων ανεύρεσης εταίρων στο ΙΚΥ….τηλ: 01 3254 385-9 φαξ : 01 3221 863 grikyeok@ath.forthnet.gr
Μέσω προσωπικών σας διασυνδέσεων και επαφών …..
Μέσω μιας ‘βάσης δεδομένων’ στο Internet όπου δηλώνετε τα στοιχεία του σχολείου σας, την επιθυμία σας να βρείτε εταίρους σαν εταιρικό ή συντονιστικό σχολείο καθώς και το θέμα της προτίμησής σας .
Η Διεύθυνση είναι : partbase@artisan.se

Προθεσμίες

Η 1η Μαρτίου για προγράμματα που θα τρέξουν τον επόμενο Σεπτέμβρη , και η 1η Νοεμβρίου για αυτά που θα τρέξουν τον επόμενο Απρίλη.

Προπαρασκευαστική επίσκεψη;

Αφορά τους εκπαιδευτικούς που έχουν βρεί έναν εταίρο και ενδιαφέρονται να θέσουν τις βάσεις για μια μελλοντική πολυμερή σύμπραξη.
Επιχορηγείται με μιάς βδομάδας επίσκεψη στο αντίστοιχο σχολικό ίδρυμα για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Ανταλλαγές εκπαιδευτικών;

Γίνονται στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός προγράμματος με στόχο την άμεση επαφή των εκπαιδευτικών με το ‘άλλο’ σχολείο ζώντας μέσα σ΄αυτό για ένα διάστημα 2 περίπου εβδομάδων. Η ανταλλαγή δεν είναι ταυτόχρονη για τους δυο εκπαιδευτικούς , αλλά μεσολαβεί κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Η όλη διαδικασία επιχορηγείται ξέχωρα από το ΙΚΥ.

Επίσκεψη μελέτης;

Και αυτή γίνεται κατά την διάρκεια ανάπτυξης ενός προγράμματος , μάλλον προς το τέλος του , αφορά τον Διευθυντή του σχολείου και στόχο έχει την συνολική εκτίμηση της μέχρι τώρα πορείας του καθώς και την αξιολόγησή του. Η διάρκειά της είναι μια εβδομάδα και επιχορηγείται και αυτή ξέχωρα από το ΙΚΥ.

Ποιός ο στόχος ενός Socrates - Comenius;

Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης και διάστασης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό σχολείων , μέσα από την διατήρηση, ανάδειξη και αξιολόγηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων τους.

Γιατί ο Έλληνας εκπαιδευτικός να συμμετάσχει;

Διότι :
Θα γνωρίσει πώς δουλεύουν οι συνάδελφοι σε άλλες χώρες…
Θα υιοθετήσει νέες ιδέες και διαδικασίες μάθησης μέσα από εμπειρίες , παρεμβάσεις , ελεύθερες επιλογές ….
Θα ταξιδέψει σ΄΄αλλες χώρες , θα φιλοξενήσει και θα φιλοξενηθεί , δημιουργώντας προσωπικούς δεσμούς..
Μετά από μια τέτοια πολυμερή εκπαιδευτική σύμπραξη τίποτε δεν μπορεί να είναι το ίδιο όπως πρώτα!

Η ΕΕ δίνει την δυνατότητα σ΄όλους τους εκπαιδευτικούς της Ευρώπης να μετέχουν στην ολοκλήρωσή της - θέλοντας να πιστεύω - επενδύοντας στον Άνθρωπο και όχι απλά σε μια νομισματική ένωση.
Στον καθένα μας απομένει να δείξει τί θέλει, πώς το θέλει και άν το θέλει.

Εάν ζητάτε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε :
Στη διεύθυνση : akp@compulink.gr Και στο τηλ : 0262 98155 . 8,30 – 9.00 καθημερινά.

 

mainpage.gif (1727 bytes)