2. Το  σχολείο  μας

1/θ  Νηπιαγωγείο  Καπαρελλίου:

Είναι  η  πρώτη βαθμίδα  του  ελληνικού  εκπαιδευτικού  συστήματος  πριν  τα  παιδιά  παρακολουθήσουν  το 5/θ  δημοτικό  ,  Γυμνάσιο  και  Λύκειο  του  Καπαρελλίου.  Στο  νηπιαγωγείο  υπάρχει  μία  νηπιαγωγός  και  ένα  τμήμα  παιδιών  από  4 - 6  ετών. 

Από 1-9-1999 στο Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου λειτουργεί και τμήμα ολοήμερου νηπιαγωγείου με στόχο αφ' ενός μεν να καλύψει το ωράριο των εργαζόμενων γονέων, αφ' ετέρου δε να αναδείξει το νέο πρόσωπο του δημοσίου σχολείου καλύπτοντας ανάγκες που οδηγούν γονείς και παιδιά σε εξωσχολικούς φορείς για μουσική - θέατρο - γυμναστική - ξένη γλώσσα.

Η  μεθοδολογία  μας  είναι:

Να  βοηθήσουμε  τα  παιδιά  να  αναπτύξουν  δεξιότητες  στους  παρακάτω  τομείς:    Ψυχοκινητικό ,  Κοινωνικοσυναισθηματικό  και  Θρησκευτικό ,   Αισθητικό , Νοητικό ,  και στον   τομέα  Δεξιοτήτων, ειδικότερα δε  στο προμαθηματικό , προαναγνωστικό και προγραφικό  στάδιο.
Όλα  τα  παραπάνω  με  έναν  δημιουργικό  τρόπο  ,  χρησιμοποιώντας  τις  Νέες  Τεχνολογίες    σε  πολλούς τομείς  της  σχολικής  μας  ζωής  και στοχεύοντας  τα  παιδιά  να  αγαπήσουν  το σχολείο  δίνοντας  του  μια  νέα  διάσταση.
 

Η φιλοσοφία  μας είναι:

Σκέψου παγκόσμια - δράσε τοπικά όσο μικρός  κι αν  είσαι!
 

mainpage.gif (1727 bytes)